Biografie

Mijn jeugd bracht ik door in een familie waar tamelijk veel kunstenaars in voorkwamen. Ook mijn vader en mijn oudere broers waren kunstenaars en hun vrienden en vriendinnen kwamen geregeld bij ons thuis. Ik herinner mij mijn jeugd dan ook als doordrenkt van kunst. Als vanzelf leerde ik schilderen en tekenen en dit maakte toen een belangrijk deel van mijn leven uit. Later wendde ik mij ervan af en wijdde ik mij aan mijn maatschappelijke carrière.

Een jaar of wat geleden kreeg ik zin om weer te gaan buitentekenen en dit resulteerde in een passie voor de dijkcoupures.

Ik vind die blokken beton in de dijk zo fascinerend dat ik ze ben gaan tekenen. Ook maak ik soms een schilderijtje van hetzelfde onderwerp.

Onderweg langs de dijken vind ik soms dode takken, meestal van essen, en dat biedt een onderwerp voor de komende winter, voor als het buiten te koud is om te tekenen.

September 2020